Framsida » Villkor för domän-, SSL- och e-posttjänster

Villkor för domän-, SSL- och e-posttjänster

Allmänt

Dessa villkor gäller för leverans av domän-, SSL-certifikat- och e-posttjänster ("Tjänst eller Tjänster") som tillhandahålls av Vilkas Group Oy ("Vilkas"). De toppdomäner vi erbjuder är endast .se, .fi, .no, .com och .net.

Vilkas Group Oy (momsregistreringsnummer FI10339964)
Finlaysoninkuja 19
33210 Tammerfors
FINLAND
Tel: 08 121 610 00, e-post: forsaljning@vilkasgroup.se

Tjänsterna är endast avsedda för företag och organisationer som använder Vilkas e-handelslösning. Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan företaget eller organisationen ("Kund") och Vilkas för de Tjänster som Kunden beställt.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 2017-05-15. Vilkas kan unilateralt ändra villkoren då och då på grund av ändringar i lagstiftning, förändringar av Tjänsterna eller andra betydande omständigheter. Vilkas meddelar Kunden om ändringen/ar i villkoren minst 14 dagar innan ändringen/arna träder i kraft. Vilkas registrerar domännamn å Kundens vägnar baserat på den information de tillhandahåller. Vilkas levererar beroende på Tjänsten de användarnamn och lösenord som behövs för att använda Tjänsten och dessa får inte lämnas ut till tredje part. Kunden ansvarar för säkerheten av dess användarnamn och lösenord samt för hur de används, både för om de används på ett tillåtet eller obehörigt sätt. Tjänsterna kan produceras helt eller delvis av Vilkas själva eller av tredje part.

Tjänsternas egenskaper och priser

Tjänsternas egenskaper och priser visas i tjänstbeskrivningen på Vilkas webbsida. Tjänsterna är menade för företag och organisationer, och priserna visas exklusive moms. Vilkas lägger till den aktuella momsen till fakturan enligt Kundens momsregistreringsnummer. Kunden betalar de priser för Tjänsterna som visas i tjänstbeskrivningen.

Ändringar av tjänster och priser

Vilkas reserverar sig rätten att göra ändringar i Tjänsternas funktioner och priser. Vilkas meddelar Kunden om ändringen/ar minst 14 dagar innan ändringen/arna träder i kraft.

Tjänsternas varaktighet, automatiska förnyelse och uppsägning

Minimumlängden på avtalet för varje Tjänst är ett år från och med beställningsdatumet. Vilkas förnyar automatiskt avtalet varje år, utan att separat informera Kunden, med samma längd och villkor som det tidigare avtalet. Vilkas har dock rätten att inte förnya avtalet för en Tjänst; i dessa fall informerar Vilkas Kunden om avslutandet av avtalet senast en månad innan avtalet tar slut. Om Kunden inte vill förnya avtalet för en Tjänst måste Kunden informera Vilkas om avslutandet av avtalet via e-post, senast en månad innan det befintliga avtalet tar slut. Om Kunden avslutar avtalet för webbutiken med Vilkas så ses det samtidigt som att Tjänsten/erna som används för den webbutiken ska avslutas samtidigt som webbutikens avtal tar slut. I dessa fall om avtalet för webbutiken tar slut innan avtalet för Tjänsten/erna tar slut ansvarar Kunden för att kompensera Vilkas för alla kostnader och / eller skador som uppkommit (såsom betalningar som gjorts till Vilkas egna leverantörer) av situationen. Kunden är medveten om att när Kunden avslutar Tjänsten för domän så hanterar Vilkas inte längre förnyelsen av domänregistreringen. Om domännamnet inte förnyas utgår domänen och motsvarande domän deaktiveras. Om kunden avser att behålla domänen, trots att Tjänsten och avtalet upphört, ska kunden se till att den är korrekt förnyad och underhållen.

Kunden har dessutom rätt att skriftligen avsluta avtalet för Tjänsten senast 7 dagar innan det datum ändringen av Tjänsten eller Tjänstens pris träder i kraft enligt den information som Vilkas ger Kunden enligt stycket "Allmänt" eller "Ändringar av tjänster och priser". Vilkas kan även ta bort domänen från domännamnsregistret, på begäran av Kunden, innan giltighetstiden för domänregistreringen gått ut. Om domänen tas bort innan avtalet för Tjänsten tagit slut ansvarar Kunden för att kompensera Vilkas för alla kostnader och / eller skador som uppkommit (såsom betalningar som gjorts till Vilkas egna leverantörer) av situationen.

Flyttning av domän och byte av leverantör

På begäran av Kunden under de omständigheter som lagen tillåter kan Vilkas utföra en flyttning av domänen till en annan användare inom en rimlig tid från mottagandet av Kundens begäran. Kunden bekräftar och ansvarar för att förvärvaren godkänner dessa villkor. Om domänen flyttas till en ny användare ansvarar Kunden för att kompensera Vilkas för alla kostnader och / eller skador som uppkommit (såsom betalningar som gjorts till Vilkas egna leverantörer) av situationen. Kunden kan byta domänleverantör för domänen under domänens giltighetstid. Vilkas utför de åtgärder som krävs för bytet inom en rimlig tid från mottagandet av Kundens begäran. Om domänen flyttas till en annan domänleverantör ansvarar Kunden för att kompensera Vilkas för alla kostnader och / eller skador som uppkommit (såsom betalningar som gjorts till Vilkas egna leverantörer) av situationen.

Information och material som tillhandahålls av kunden

Kunden ansvarar för att deras kontaktuppgifter och annan information är aktuell och för att informera Vilkas så snart som möjligt om uppgifterna ändras. Kunden ansvarar för att deras information är korrekt och för att domäner och annat material som tillhandahålls är lagligt och att Tjänsterna inte används på ett olagligt eller omoraliskt sätt. Kunden ansvarar för att domäner eller annat material inte gör intrång på andra namn, varumärken, företagsnamn eller andra registrerade eller etablerade namn, eller bryter mot andra rättigheter, som t.ex. upphovsrätten. Kunden ansvarar för att i alla avseenden verifiera legitimiteten för domännamn och annat material.

Ansvarsbegränsning

Vilkas ansvarar inte för några direkta, indirekta eller andra följdskador relaterade till Tjänsten förutom om skadan har orsakats avsiktligt eller med grov oaktsamhet från Vilkas sida. För tydlighetens skull gäller ovannämnda ansvarsbegränsning bland annat vid Tjänstens leverans, funktion och ofunktion, radering, upphävande, uppsägning och överföring.

Avbrott i Tjänsten och för tidigt avslut av Tjänsten

På grund av force majeure (som ligger utanför Vilkas rimliga kontroll som t.ex. krig, uppror, naturens krafter, strejk och andra arbetsmarknadskonflikter, avbrott eller avslut av kommunikationsförbindelser), en Kunds avtalsbrott, myndighetsbeslut, Vilkas underleverantörer eller tjänsteleverantörer, ändringar i Vilkas verksamhet eller andra signifikanta faktorer har Vilkas rätten att oavsett vad som anges i dessa villkor antingen upphäva eller säga upp Tjänsten (och respektive parters avtal) helt eller delvis och utan ersättning eller återbetalningsskyldighet till Kunden. I sådana situationer kommer Vilkas sträva efter att ta rimlig hänsyn till kundens behov.

Tvister

Kunden och Vilkas försöker lösa eventuella meningsskiljaktigheter genom förhandlingar. Om parterna inte löser tvisten genom förhandlingar kommer tvister att behandlas i Birkaland tingsrätt i Tammerfors, Finland. Avtalet mellan parterna och eventuella tvister styrs av Finlands lag.

Obs! Detta är en översättning av de finska villkoren vilket är den lagligt bindande versionen.

Share on social media