Framsida » Vilkas Group Oy » Nyheter » E-handel med tjänster - nästa stora möjlighet för den svenska ekonomin

E-handel med tjänster - nästa stora möjlighet för den svenska ekonomin

Digitaliseringen av tjänster kan vara en enorm tillväxtpotential för den svenska ekonomin, så länge företagen antar utmaningen och produktifierar sina tjänster på nätet. Företagen inom tjänstesektorn bör vara modiga för att undvika att utländska företag tar över marknaden.

“Vi har sett hur detaljhandelns struktur har förändrats och en växande del av inköpen görs redan på nätet. E-handeln ökar fortfarande starkt” säger Vilkas Groups VD Markku Korkiakoski.

Nästa stora omstrukturering och digitalisering händer inom tjänstesektorn och jämfört med hur tjänster produktifieras i världen ligger vi just nu här i Norden lite efter. Korkiakoski ser såklart här en stor möjlighet även för svenska företag.

“Även om 70% av Sveriges BNP kommer från tjänster så är produktifieringen av just tjänster på nätet fortfarande i sin linda här i Norden. Vi har en stor outnyttjad potential bl.a. i att sälja professionella tjänster på nätet, även internationellt. Just nu delas marknaderna upp och försäljningen av professionella tjänster på nätet kommer påverka konkurrensen mellan företagen permanent” spår Korkiakoski. Han hoppas även att den omstrukturering som följer med digitaliseringen inte kommer som en överraskning för tjänstesektorn: “Det är viktigt att företagen i Norden börjar produktifiera sina tjänster online i god tid innan utländska aktörer kommer in på marknaden”, fortsätter Korkiakoski.

Enligt Korkiakoski vore det också viktigt för sveriges ekonomi att man i tjänstesektorn försöker ta vara på möjligheterna med digitaliseringen bättre än detaljhandeln: redan nu förlorar e-handlare i de nordiska länderna försäljning till utländska webbutiker. I svenska webbutiker är i snitt endast 13% av besökarna från utlandet. I Finland är det ännu lägre med bara 7%. Genomsnittet i EU ligger på cirka 27%. “Andra länder i EU utnyttjar möjligheten med försäljning över gränserna mycket mer effektivt än vad vi gör här i Norden”, grämer sig Korkiakoski.

“Det enda sättet att klara sig bland den internationella konkurrensen är att produktifiera tjänsterna på nätet i god tid, innan de internationella konkurrenterna försöker komma in på marknaden. Det är det enda sättet tjänstesektorn kan behålla sin konkurrensfördel utan att förlora försäljningen”, summerar Korkiakoski från Vilkas Group.

Mer information:
Markku Korkiakoski, VD, Vilkas Group, markku.korkiakoski@vilkas.fi

Share on social media