Framsida » Support » Webbutikens design

Webbutikens design

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

Med webbutikens design menas oftast hur butiken ser ut för kunderna. I webbutikens design kan man redigera t.ex. färgerna och texternas font samt hur butiken är uppbyggd på kundsidan. Butikens innehåll, så som kategori- och innehållssidornas innehåll redigeras direkt i sidornas inställningar och produkterna i produkternas inställningar.

I webbutikens inställningar så handlar designen om alla områden förutom själva innehållsområdet. I bilden nedan visas den allmänna strukturen med olika områden och det område i mitten som är makerat med en röd ram är innehållsområdet som visar innehållet från butikens olika sidor. Innehållsområdets design kan inte ändras så mycket i designinställningarna förutom de vanliga färg- och fontinställningarna. I designinställningarna kan du redigera alla de andra områdena runt om innehållsområdet, så som headern, footern och sidfält. Där kan man lägga till olika färdiga eller egenskapade designelement.

  

Webbutikens tema

Den design som visas på kundsidan av butiken kommer till största delen från det tema som används. Temat kan även ha vissa begränsningar i vad man själv kan redigera i designen. På sidan Design > Mina teman ser man alla teman som skapats i butiken och högst upp i listan är det tema som används just nu. Längst ner på den här sidan kan man lägga till ett av butikens färdiga teman eller så kan man importera en temafil i butiken för att få ett nytt tema.

Här från "Mina teman"-sidan kan man även redigera och förhandsgranska olika teman utan att man faktiskt behöver aktivera dem i butiken på kundsidan. Det aktiva temat är det som används i butiken, men man kan i listan också hitta länkar till designinställningarna och webbplatsvyn för de andra temana.

Utöver den formattering som kommer från temat så kan man även på sidan Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerade inställningar lägga till jQuery- och CSS-kod som påverkar butikens design.

 

Välja och byta tema

På sidorna Design > Snabbdesign och Design > Mina teman kan man byta temat mot något av de färdiga temana i butiken. Dessa färdiga teman i butikssystemet är menade att användas tillsammans med en separat mobilvisning, dessa teman är alltså inte s.k. responsiva. Det går även att importera temafiler med responsiva teman, som du kan ladda ner från vår temabutik här. Responsiva teman anpassas automatiskt beroende på bredden på olika skärmar och då behövs ingen separat mobilvisning. De responsiva temana är lite mer begränsade i hur man kan redigera dem.

 

Webbutikens mobilvisning

På sidan Inställningar > Allmänna inställningar finns inställningen för mobilvisningen och där finns en rullgardinsmeny med följande val.

 

Mobilvisning: Optimerad för mobil butik

Med det här valet används en separat mobilvisning som är förenklad för att användas med en mobiltelefon och kunderna kan även genomföra köp. I den här mobilvisningen visas inte alla butikens funktioner. T.ex. så finns ingen inloggning och produktbetygen saknas. Den separata mobilvisningen använder en automatisk design och det finns inga inställningar för att ändra den. Om man vill göra ändringar i mobilvisningen så måste man använda kod och här på vår supportsida finns några färdiga exempelkoder som man kan använda: https://www.vilkasgroup.se/support/andra-designen-i-mobilvyn

Mobilvisning: Optimerad för mobil webbplats

Den här visningen använder samma slags design som "Optimerad för mobil butik", men här finns ingen varukorg. Den här visningen kan användas om man av någon anledning bara vill visa sina sidor och produktkatalog, men inte vill att kunderna ska kunna handla från mobiler.

Mobilvisning: Använd inte

Med den här inställningen används ingen separat mobilvisning alls, utan den normala designen visas på alla slags enheter. Den här inställningen rekommenderas om man använder ett responsivt tema där designens uppbyggnad automatiskt anpassas efter enhetens skärmstorlek.

 

Responsiva teman

I vår temabutik finns flera olika moderna och responsiva teman som man kan ladda ner och importera i butiken.
https://www.vilkasgroup.se/support/temabutik

Dessa teman kan man antingen själv implementera i butiken med hjälp av instruktionerna på temats supportsida eller så kan man köpa implementering samt vidare redigering av temat som en extratjänst från oss. De responsiva temana är inte lika enkla att själv redigera som de färdiga temana i systemet är, detta eftersom elementen i de responsiva temana kan ha designkoder som eventuellt ändrar dess storlek, läge och synlighet på olika skärmstorlekar.

 

Professionell design

Här hos Vilkas jobbar projektpersonal som specialiserat sig på design och kan skapa en unik design för butiken enligt dina önskemål. För detta finns tjänster som du kan läsa mer om här. Du kan köpa tjänster för mindre ändringar i designen eller större helt nya designuppdateringar. Exempel på olika designer som vårt designteam skapat och olika teman kan du hitta bland våra referenser här.

Share on social media