Framsida » Support » TradeTracker

TradeTracker

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

TradeTracker hanterar så kallad affiliatemarknadsföring eller prestationsmarknadsföring där en e-handlare kan annonsera sina produkter och publishers kan sedan visa dessa annonser på sina sidor.

Affiliatemarknadsföring kan öka varumärkeskännedom samt ge mer trafik och försäljning. Affiliatemarknadsföring erbjuder synlighet och trafik från rätt målgrupp och nya sätt att öka försäljningen via ett virtuellt försäljningsnätverk med optimal avkastning eftersom man endast betalar för annonserna när de faktiskt ger resultat.

Mer information om tjänsten finns på TradeTrackers webbplats: https://tradetracker.com/se/

 

Användning

 

På sidan Inställningar > Varukorgsinställningar > Texter finns längre ner fältet "Text för bekräftelsesidan / Spårningskod för affiliate". Där klistrar man in TradeTrackers kod genom att först klicka på knappen "<> html" för kodformat.

 

Kopiera koden

Kopiera koden nedan och klistra in den i fältet Inställningar > Varukorgsinställningar > Texter > "Text för bekräftelsesidan / Spårningskod för affiliate"

 

 Kopiera koden nedan och klistra in den i fältet för alla språk som används i butiken

<script type="text/javascript">
 var ttConversionOptions = ttConversionOptions || [];
 ttConversionOptions.push({
 type: 'sales',
 campaignID: 'CAMPAIGN_ID',
 productID: 'PRODUCT_ID',
 transactionID: '#OrderNumber',
 transactionAmount: '#OrderTotalAmountGross', // Format: 123.45
 quantity: '1',
 email: '',
 descrMerchant: '#CustomerNumber', // Detailed description of the order
 descrAffiliate: '', // Description of the order.
 currency: '#CurrencyCode' // Use the ISO 4217 standard, e.g. USD, EUR, GBP, SEK, DKK, NOK, HUF, PLN.
 });
</script>
<noscript>
 <img src="//ts.tradetracker.net/?cid=CAMPAIGN_ID&pid=PRODUCT_ID&tid=#OrderNumber&tam=#OrderTotalAmountGross&data=&qty=1&eml=&descrMerchant=#CustomerNumber&descrAffiliate=&event=sales&currency=#CurrencyCode" alt="" />
</noscript>
<script type="text/javascript">
 (function(ttConversionOptions) {
 var campaignID = 'campaignID' in ttConversionOptions ? ttConversionOptions.campaignID : ('length' in ttConversionOptions && ttConversionOptions.length ? ttConversionOptions[0].campaignID : null);
 var tt = document.createElement('script'); tt.type = 'text/javascript'; tt.async = true; tt.src = '//tm.tradetracker.net/conversion?s=' + encodeURIComponent(campaignID) + '&t=m';
 var s = document.getElementsByTagName('script'); s = s[s.length - 1]; s.parentNode.insertBefore(tt, s);
 })(ttConversionOptions);
</script>

  

När koden är inklistrad så ska den se ut som nedan. När du sparat så ändras det tillbaks till textformat och då syns inte längre koden, men du kan alltid se den igen genom att klicka på "<> html"-knappen.

När du sparat koden och uppdaterat butikens sid-cache så kommer ändringen att börja användas i butiken.

 

Sökord: marknadsföring, trade, tracker, affiliate, annonsering

 

 

Share on social media