Framsida » Support » OGOship

OGOship

Starter No
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

OGOship är en lagertjänst för e-handel som låter dig outsourca ditt produktlager och logisitk. Integrationen skickar webbutikens beställningar till OGOship som tar hand om leveransen till kund. OGOship har sina lager i Sverige, Finland och Estland.

Använd OGOship i din webbutik

För att kunna använda tjänsten behöver du ID och lösenord från OGOship. Fyll i dessa på sidan Inställningar > Logistik/lagertjänster > OGOship.

Ställ in för vilken status ordrarna ska skickas till OGOship på fliken "Avancerade inställningar".

Välj för vilka leveranssätt ordrarna ska skickas till OGOship på fliken "Leveransmetoder".

Produktinställningar

Om så behövs kan man outsourca bara en del av sina produkter till OGOship. I produktinformationen finns en flik för "OGOship" där man kan ställa in om den produkten ska skickas till OGOship eller inte.

 

Sökord: dropshipping, drop shipping, drop-shipping, 3pl, logistik, outsourcing, lager, lagerhållning

Share on social media