Framsida » Support » Nätbutikens försäljningsrapporter

Nätbutikens försäljningsrapporter

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

Skriv ut försäljningsrapporter för bokföring och uppföljning av försäljningen. Rapporterna kan sparas som CSV-filer som kan öppnas med Excel.

Försäljningsrapporternas funktioner

Försäljningsrapporterna finns på sidan Beställningar > Försäljningsrapporter. Maximum för rapporternas tidsperiod är olika beroende på butiksnivn.

Starter 1 månad
Mini 3 månader
Active 6 månader
Pro 12 månader

Rapporterna kan sparas på den egna datorn som en CSV-fil.

Skapa en rapport

Välj först vilken typ av rapport du vill ha och för vilken tidsram.

Du kan sen välja statusen på de beställningar du vill se i rapporten. Med Avvisad [ ] och Betald [x] får du ofta de beställningar som behövs.

Momsrapport

Momsrapporten visar försäljningen uppdelad på momsklasserna.

Produktrapport

Produktrapporten visar försäljningen per produkt, den totala försäljningen samt värdet av använda kuponger.

Moms per land

Moms per land-rapporten visar försäljningen per land.

Moms per kund

Moms per kund-rapporten visar försäljningen per kund. Om kunden har fyllt i ett momsregistreringsnummer visas det på denna rapport (viktigt vid B2B-försäljning inom EU).

Kundrapport

I kundrapporten kan du se vilka kunder som har gjort en beställning för en viss tidsram, en viss produkt eller beroende på om kunderna får nyhetsbrev eller inte.

Share on social media