Framsida » Support » Maksuturva

Maksuturva

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

Vill du sälja i Finland? Genom Maksuturvas tjänst kan du ta betalt via finländska internetbanker och kreditkort i din butik.

Steg 1. Ange användaruppgifter

Välj: Inställningar > Betalning > Maksuturva > Inställningar

Beställ Maksuturvas tjänst genom att klicka på länken "Ta tjänsten i bruk här". Genom länken kommer du till ett formulär där dina uppgifter har fyllts i automatiskt, du kan såklart ändra uppgifterna om så behövs.

När du har gjort din beställning genom formuläret fylls användaruppgifterna i automatiskt i webbutikens administration.

Om du har beställt Maksuturvas tjänst någon annanstans kan du fylla i dina användaruppgifter direkt i fälten.

Steg 2. Lägg till leveransanknytningar

Välj: Inställningar > Betalning > Maksuturva > Leveransanknytningar

Anslut de leveransmetoder du använder till motsvarande för Maksuturva.

Till vänster syns de leveransmetoder du använder i din webbutik. Dessa måste anslutas till motsvarande av Maksuturvas leveransmetoder i menyerna till höger.

Till exempel ett vanligt brev är samma som orekommenderat brev bland Maksuturvas leveranssätt.

Om du inte skiljer på brev- och paketförsändelser så är det bäst att anknyta till det leveranssätt hos Maksuturva som används mest. T ex om du oftast skickar dina leveranser som brev så anknyter du till Orekommenderat brev. Om du oftast skickar som paket så anknyter du till registrerad leverans med din leverantör. Du kan även ändra Maksuturvas leveranssätt för specifika beställningar i beställningshanteringen.

Steg 3. Lägg till text om leveransvillkoren

Välj: Innehåll/kategorier > Databladsvy > Leveransvillkor

Kopiera texter från adressen https://www.maksuturva.fi/sv/anvisningar/materialbanken/

Texterna finns där även på engelska och finska. Välj det paket som du använder hos Maksuturva, Basic eller Gold.

Steg 4. Lägg till Maksuturvas banner

Välj: Design > Avancerad design

Klicka på "Infoga sidelement" i det område där du vill ha bannern. Välj sedan i fönstret "Betalning" och från den högra listan det "Maksuturva - Logotyper av accepterade betalningssätt"-element du vill använda. Det finns två olika, vertikal och horisontell. Klicka sedan på "Infoga".

eMaksut

Om du även använder tjänsten eMaksut måste du se till att tilläggsinställningarna är rätt. Dessa finns på sidan Inställningar > Betalning > [Maksuturva] > Tilläggsinställningar. Se till att inställningarna är som följer:

Maksuturva användningsstatus: Endast betalning
Registrera beställningen som betald: Ja
Escrow tillgänglig: Nej
Escrow förändring tillåten: Nej
Sänd uppföljningskoder automatiskt: Nej

Share on social media