Framsida » Support » Lägg till en bildslider i din webbutik

Lägg till en bildslider i din webbutik

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

Om du vill ha en rörlig bildslider t.ex. på förstasidan i din butik så kan du lägga till det med hjälp av "App"-verktyget.

Lägg till en slider som en app

Slidern kan läggas till på t.ex. förstasidan på sidan Innehåll/kategorier > Databladsvy > Allmänt > Lång beskrivning. I menyraden till höger finns en knapp för att lägga till en "App". Genom att klicka på den kan du lägga till en app. Samma "App"-verktyg finns också på flera andra ställen där du redigerar innehåll.

I fönstret som öppnas väljer du appen som heter "Innehållsreglage" (Content slider).

När du har lagt till appen kan du ladda upp dina önskade bilder och ställa in inställningarna. 

Du kan antingen välja de bilder som du har i filhanteraren eller klicka på "ladda upp filer" för att ladda upp bilder direkt från din dator.

När du klickar på bilden du vill använda och sedan väljer "Använd" läggs bilden till i slidern.

De bilder du lagt till syns då till vänster i inställningarna för slidern. För varje bild finns knappar för att "länka", "redigera" och "ta bort" bilden som visas när du för musen över bildens namn. Du kan förhansdgranska bildslidern till höger och över den kan du ställa in olika inställningar i hur bilderna visas, som t.ex. om de ska bytas automatiskt.

Share on social media