Framsida » Support » Inventeringsrapport

Inventeringsrapport

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

Man kan få en inventeringsrapport från webbutiken som kan användas direkt för bokföringen. Den använder fältet för inköpspris som finns i produktinställningarna och visar även lagerplatsen om det har sparats för produkterna. Den viktigaste funktionen med inventeringsrapporten är att få en enkel rapport för bokföringen, men den kan även användas för andra inventeringsaktiviteter med hjälp av den information som finns i rapporten.

Exportera en inventeringsrapport

I butiksadministrationen går du till sidan Produkter > Import och export där du väljer objekttypen "Inventory report" och klickar på knappen "Exportera" som ger dig filen "Inventory_report.csv". Filen inkluderar produkternas inköpspriser, priser, lagersaldon samt summan av lagrets inköpspris och det beräknade försäljningsvärdet.

 

Öppna inventeringsrapporten

Filen "Inventory_report.csv" kan öppnas med hjälp av ett kalkylarksprogram, som t.ex. Libre Office Calc, Open Office Calc eller Excel. Excel är inte optimalt för att redigera CSV-filer, så vi rekommenderar att hellre använda Libre Office.

När du öppnar filen väljer du samma formatering som när du exporterade rapporten från butiken. Om produkterna använder 0% moms bör du även välja kolumntypen som text.

 

Redigera information med hjälp av inventeringsrapporten

Man kan även redigera informationen med hjälp av inventeringsrapporten. Du kan t.ex. lägga till inköpspriset för produkterna i rapporten och sedan importera den igen på sidan Produkter > Import och export genom att välja objekttypen "Inventory report", välja filen du just redigerat och sedan klicka på knappen "Importera".

 

I filen hittar du följande information om produkterna i kolumner

 • NameOrAlias [NameOrAlias] - Produktens namn
 • ID [Alias] - Produktens alias, alltså produktnummer
 • Listpris/SEK/net [ListPrices/SEK/net] - Produktens listpris exklusive moms (separat för varje valuta som används i butiken)
 • Listpris/SEK/gross [ListPrices/SEK/gross] - Produktens listpris inklusive moms (separat för varje valuta som används i butiken)
 • Inköpspris [GBasePurchasePrice] - Produktens inköpspris
 • Skatteklass [TaxClass] - Produktens skatteklass
 • Lagernivå [StockLevel] - Produktens lagernivå
 • Minsta lagernivå [StockLevelAlert] - Produktens minsta lagernivå
 • Lagerplats [GBaseStockLocation] - Produktens plats i lagret

 

Dessa är listade i egna kolumner, och den totala summan beräknas för kolumnerna

 • Totalt lagervärde [StockTotalValue] - Det totala värdet av produkterna i lagret (räknas enligt inköpspris x lagernivå) - Den totala summan för alla produkter finns längst ner i rapporten
 • Lagerförsäljningsvärde (netto) / SEK [StockTotalSalesValueNet] - Försäljningsvärdet exklusive moms för produkterna i lager (räknas enligt listpris netto x lagernivå) - Den totala summan för alla produkter finns längst ner i rapporten
 • Lagerförsäljningsvärde (brutto) / SEK [StockTotalSalesValueGross] - Försäljningsvärdet inklusive moms för produkterna i lager (räknas enligt lispris brutto x lagernivå) - Den totala summan för alla produkter finns längst ner i rapporten

 

Inventeringsrapport FAQ

F: Varför har rapporten så mycket extra information, till exempel försäljningsvärdet av produkterna? En inventeringsrapport behöver väl bara ha ett produktnummer, lagernivå och inköpspris?
S: Rapporten innehåller även lite annan information. Det stör inte rapportens redovisningsvärde och de extra kolumnerna ger användbar information om lagret. Dessa kolumner kan tas bort om så önskas innan du lägger till filen i bokföringen.

 

 

Share on social media