Framsida » Support » Integrationer med externa system

Integrationer med externa system

Starter No
Mini No
Active No
Pro Yes

Webbutiken kan integreras, dvs. automatisera informationsflödet, med externa system. Dessa system kan vara t.ex. affärssystem, faktureringssystem, lagersystem o.s.v.

App med REST API

Som ett nytt alternativ finns möjligheten att bygga en app som man samtidigt kan erbjuda för alla webbutiker som använder ePages.

Mer information om detta finns på ePages developer-sidor: https://developer.epages.com/apps/

Integration från externa system mot webbutiken (Vilkas Suite Pro)

Vilkas Group har ett av marknadens mest avancerade Web Service-gränssnitt som kan användas av tredjeparter. Gränssnittet är helt öppet och med hjälp av det kan man läsa, lägga till, uppdatera och radera all kund-, kategori-, produkt-, pris-, lager- och beställningsinformation.

Web Service gränssnittet kan användas med vår butiksnivå Pro. Integrationsarbetet görs alltid av en tredje part som bygger de nödvändiga anslutningarna mellan det utomstående systemet och webbutiken. För att vi här på Vilkas ska bygga integrationer krävs Vilkas Go, se nedan. WebService-gränssnittet är en tjänst med en tilläggsavgift på 480kr/månad. Om du vill använda WebService kan du ta kontakt med oss (forsaljning@vilkasgroup.se) så kan vi aktivera tjänsten för din butik.

En uppdaterad beskrivning av WebService-gränssnittet hittar du här.

Web Service-gränssnittet är även bakåtkompatibelt. Detta betyder att om man bygger en integration med en specifik version av gränssnittet och Vilkas sedan uppdaterar e-handelssystemet till en ny version så fungerar den gamla versionen av gränssnittet ändå som vanligt. Detta sparar på kostnader eftersom man då inte nödvändigtvis behöver uppdatera integrationen. Naturligtvis kan man också välja att använda den nya versionen av gränssnittet om det har kommit några nya funktioner som är användbara.

Integration från webbutiken mot externa system (Vilkas Go)

Vilkas Group har väldigt mycket erfarenhet av integrationsprojekt. Alla de funktioner som byggts av Vilkas för betalning, logistik, företags backend-system, marknadsföring och marknadsportaler samt andra extrafunktioner är integrationsprojekt. Vilkas Group får API-dokumentation från samarbetspartners och enligt det integreras webbutiken mot utomstående system. Flera hundra integrationer har gjorts och där är vi experter.

Vilkas har ovillkorligt fått beröm för sina projektarbeten. Detta bekräftar även flera tredjeparter som kan ge feedback om Vilkas Groups integrationskunskaper och effektivitet. Argumenten har varit bl.a. kundorienterad attityd, flexibilitet, snabb reaktionsförmåga, stark kunskap inom de egna produkterna samt utmärkt transparens i projekten.

I projekten lägger vi speciellt mycket fokus på definieringsfasen. Förmågan att förstå kundernas behov och, speciellt när man hanterar flera olika system, beroendeförhållandena uppnås främst genom många års yrkesskicklighet.

Projekten genomförs huvudsakligen enligt följande steg, “definition - planering - genomförande - test - implementation”. Men inom själva projektet kan också iterationer genomföras för olika funktioner och egenskaper. Vilkas Group genomför alltid sin egen testning, men den slutgiltiga testningen och godkännandet genomförs alltid av kunden. Kunden rapporterar om de fel eller brister de upptäcker på ett överrenskommet sätt direkt i projektsystemet. Vilkas Group genomför då de ändringar som behövs och överlåter sedan funktionerna till kunden igen för att sluttestas. Detta upprepas så många gånger det behövs tills kunden godkänner systemet.

Transparent projektarbete

Vilkas Group använder sig av ett projektverktyg på nätet som kundens projektansvarige får inloggningsuppgifter till. Allt arbete som utförs för projektet specifieras i projektsystemet och utvecklingen kan alltså följas i realtid. Varje arbetsuppgift får en person som ansvarar för arbetet. Vårt projektarbete är helt transparent ut mot kunden.

Det är enkelt för användaren att lägga till kommentarer och frågor till projektsystemet. Med hjälp av systemet blir det överenskomna arbetet alltid gjort och all information om olika funktioner finns alltid dokumenterad, vilket kan komma till hands i efterhand.

Mer information

I Vilkas Go-lösningen kan bredare integrationer samt skräddarsydda funktioner implementeras. Om du är intresserad av Vilkas Go kan du kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar.

 

Sökord: integration, gränssnitt, API, lager, bokföringssystem, ERP, CRM

Share on social media