Framsida » Support » Hur raderar man ett alternativ från en produkt?

Hur raderar man ett alternativ från en produkt?

Starter No
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes
Även fast man ställer in ett produktalternativ som osynligt så syns alternativet på produktsidan om man använder en rullgardinsmeny.

För produkter med varianter i en rullgardingsmeny visas alla de varianter som har skapats för produkten. Alternativen försvinner inte automatiskt om lagernivån når noll eller om produktvarianten döljs. Menyn visar alltid alla varianter för produkten.

Om man vill ta bort en produktvariant från menyn måste man först på sidan Produkter > [produkt] > Varianter > Produktvarianter välja varianterna och klicka "Radera". Sedan måste man även på sidan Produkter > [produkt] > Varianter > Variantattribut ta bort varianterna och "Spara".

 
Nu syns inte varianterna längre i rullgardinsmenyn på produktsidan.

Share on social media