Framsida » Support » Hur fungerar försäljning av nedladdningsbara produkter?

Hur fungerar försäljning av nedladdningsbara produkter?

Starter No
Mini No
Active Yes
Pro Yes

Med Active och Pro kan man sälja filer som kunden sen kan ladda ner efter beställningen. För att kunna sälja filer skapar man en produkt och bifogar filen/filerna.

Skapa en produkt för filen som ska säljas

Den nya produkten skapas genom att välja Produkter > Ny > Nedladdningsbar produkt.

För produkten anges som vanligt produktnummer, namn, pris och annan information som behövs.

Därefter laddar man upp filen/filerna för produkten på sidan "För nedladdning". Filen kan laddas upp till butiken eller bifogas från en annan server. Om du använder butikens egen server är maxstorleken för en fil 10 MB.

Man kan ställa in en tidsgräns för hur många dagar filen är tillgänglig för nedladdning efter beställningen. Om fältet lämnas tomt finns ingen tidsgräns.

Man kan även ställa in maximalt antal möjliga nedladdningar, alltså hur många gånger filen kan laddas ner efter beställningen. Om fältet lämnas tomt finns ingen gräns för antal nedladdningar.

 

Att köpa en nedladdningsbar produkt

Produkten beställs som vanligt i butiken och betalas med en av de befintliga betalningsmetoderna.

Efter orderbekräftelsen får kunden länken till sin produkt. Länken skickas även i bekräftelsemeddelandet. Om kunden är registrerad i din butik är det även möjligt att logga in senare och gå till beställningarna för att ladda ner filen, så länge inte tidsgränsen eller antalet nedladdningar har tagit slut.

Säkerheten vid transaktion av filer

  • Kunden ser aldrig filens faktiska adress utan länken pekar till butikens server som kontrollerar att beställningen är giltig. Därefter styr servern kunden till filen. Tack vare detta kan länken inte delas med andra.
  • Inget kopieringsskydd (DRM) skapas för de filer som säljs. Efter försäljningen är filen tillgänglig som vanligt för kunden.

Share on social media