Framsida » Support » Hur får jag butiken att fungera med en egen domän?

Hur får jag butiken att fungera med en egen domän?

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes
När butiken har aktiverats kan du ansluta butiken till din egen domän. För den adress som ska användas i webbutiken görs en CNAME-record mot adressen secure.vilkasgroup.com. För att huvuddomänen, alltså adressen utan www-prefixet, också ska peka mot butiken så gör man en A-record mot adressen 89.250.61.34.
 
Obs! Om din butik flyttades från Ballou innan juli 2014 så ska CNAME-styrningen istället göras mot secure-eshop.se och A-record mot 5.250.166.73.
 
samma i mer tekniska termer
www.domain.se. IN CNAME secure.vilkasgroup.com.
domain.se IN A 89.250.61.34
 
Om du inte har någon domän än så kan du beställa en från oss så tar vi hand om dessa inställningar eller så kan du beställa en domän från vilken domänleverantör som helst och be dem göra dessa inställningar. För att beställa domänen från oss krävs att du först har aktiverat din butik.
 
När dessa inställningar gjorts så dröjer det vanligtvis 1-4 timmar innan det uppdaterats hos andra internetleverantörer. När det uppdaterats kan du lägga till domänen för att använda den i butiken på sidan Butiksuppgifter > Domännamn i butiksadministrationen. Eller om du har ett MyVilkas-konto så lägger du till domänen för butiken direkt i MyVilkas så här:
 
1. Logga in i MyVilkas
2. Från startsidan klickar du på din butiks namn:
 
3. Klicka på knappen "Domäninställningar" längst ner på sidan.
4. Om du har beställt domänen från Vilkas så finns den att välja i listan. Om domänen är registrerad hos någon annan leverantör så väljer du "Annan domän" och fyller i domännamnet i fältet:
 

Sender Policy Framework (SPF)

Om man även använder e-postadresser för domänen i butiken så kan det vara bra att be leverantören att lägga till Sender Policy Framework (SPF) include  "include:_spf.omaverkkokauppa.fi" för domänen.

 
mer tekniskt exempel för SPF
domain.se 14400 IN TXT "v=spf1 EGNA REGLER HÄR include:_spf.omaverkkokauppa.fi ~all"

 

Butik med underdomän

Om du vill hålla din webbplats skild från webbutiken är ett populärt sätt att du skapar en underdomän för butiken. I så fall väljer man ett prefix framför domänen, exempelvis så att butikens adress blir "butik.domain.se" och webbplatsens adress står kvar på "www.domain.se". För underdomänen gör man då en CNAME-styrning mot adressen secure.vilkasgroup.com.

samma i mer tekniska termer

butik.domain.se. IN CNAME secure.vilkasgroup.com.

 

Flera domäner anslutna till butiken

Butiken kan endast ha en huvuddomän som visas i butikens adressrad. Om man vill att flera domäner eller underdomäner ska peka mot butiken så är det möjligt att utföra HTTP 301 eller 302 redirect för dessa extra domäner mot butikens huvuddomän. I det fallet pekas besökare på de andra domänerna också till butiken men i adressraden kommer huvuddomänen att visas.

Om HTTP 301 eller 302 -ompekning inte är tekniskt genomförbart av domänadministratören kan styrningen utföras med hjälp av en A-record styrning till IP-numret 89.250.61.18. När administratören som upprätthåller domänen har utfört den här styrningen ska du meddela detta till oss så tar vi hand om att styra den vidare till din butik. För varje extra pekning av dessa domäner fakturerar vi 495 kr i administrationsavgift (exkl moms).

Share on social media