Framsida » Support » Använd olika teman för att uppdatera din design

Använd olika teman för att uppdatera din design

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

På sidan Design > Mina teman finns en lista med de teman som har skapats för din butik. Högst upp i listan är det tema som används just nu i butiken - "Använt tema". Du kan ändra och uppdatera alla de andra temana i listan utan att det påverkar det aktiva temat. Det gör det möjligt att testa nya idéer innan du faktiskt visar det för dina kunder. Du klickar på länkarna "Start snabbdesign" eller "Start avancerad design" för att gå till designverktyget för de olika temana. Du kan se hur temat skulle se ut i din butik genom att klicka på länken "Vy över webbplatsen".


Obs! Om du först klickar på t.ex. "Start snabbdesign" och sedan flyttar till avancerad design genom menyn högst upp så kommer du tillbaka till din aktiva design. Du måste alltid använda länkarna på sidan "Mina teman" för att inte göra ändringar i ditt aktiva tema.

Genom att skapa en säkerhetskopia kan du också vara säker på att du kan ändra tillbaka om något skulle gå fel. Det kan du göra genom att klicka på "Skapa säkerhetskopia".
Tips! Om du skapar två säkerhetskopior så kan du använda en för att prova nya saker och den andra är en säkerhetskopia utifall att du skulle glömma använda länkarna och istället göra ändringar i ditt aktiva tema. Då kan du alltid gå tillbaka genom att aktivera säkerhetskopian.

När du är nöjd med ditt nya tema och känner att du vill implementera det i butiken klickar du bara på "Aktivera nu", då blir det nya temat aktivt och det förra temat hamnar längst ned i listan.

Exportera och importera teman

Du kan exportera ett tema för att t.ex. importera det i en annan butik. När du exporterar ett tema så sparas det i filformatet .style. En logg visas med en lista på vilka element, sidor och funktioner som måste finnas i den andra butiken för att importen ska lyckas. Spara loggen och gå igenom den och försäkra dig att allt finns innan du importerar.

När du importerat filen i den andra butiken så skapas ett nytt tema i listan. En logg visas också med en lista om importen stött på några problem. Om det finns något i loggen så kan det fixas manuellt i det nya temat.

Redigera sidelement

Användardefinierade sidelement innehåller textfält där man kan lägga till HTML-kod. Om koden inte är korrekt kan det leda till att sidan inte fungerar i designverktyget och man inte kommer åt att ändra eller ta bort sidelementet som skapar problemet. Om detta skulle hända kan du alltid hitta alla sidelement för ett tema om du går till felsäkert läge genom att klicka på länken "Redigera sidelement". Där kan du antingen radera elementet helt eller ändra koden.

Share on social media