Framsida » Support » 9. Rabatter

9. Rabatter

Rabattkampanjer

Rabatter på butikens produkter kan ställas in på flera olika sätt. Alla sätt finns inte i alla butiksnivåer. I dessa instruktioner kan du läsa hur man sätter upp rabatter och vad som kan göras i vilken butiksnivå.

Share on social media