Framsida » Support » 7. Design

7. Design

Användning av jQuery-kod i webbutiken

Webbutikens design och layout kan ändras med hjälp av jQuery-kod. Koden kan läggas till på sidan Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerade inställningar om koden ska påverka alla sidor i butiken. Om man vill påverka en specifik sida och inte alla sidor så läggs koden till i fältet för beskrivning för den specifika sidan genom att klicka på -knappen. Läs mer i dessa instruktioner.

Anpassa designen med CSS-kod

Nätbutikens utseende kan anpassas med CSS-kod i fall det inte skulle gå att genomföra någon önskad förändring med hjälp av designverktyget. Du kan göra dessa förändringar genom att placera CSS-koden på sidan Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerade inställningar.

Sidor

Share on social media