Framsida » Support » 6. Beställningar

6. Beställningar

ProCountor

Integrationen med Procountors heltäckande bokföringsprogram automatiserar webbutikens bokföring. Procountor stöder kundspecifika processer, underlättar fakturering och automatiserar skapandet av kund- och produktregistren. Webbutiken kan integreras med Procountor. Mer information på den här sidan.

Vilkas Mobile

Vilkas Mobile är Vilkas mobilapp som låter dig t.ex. ändra lagersaldot för produkterna och plocka och packa beställningar. Mer information om appen på den här sidan.

SMS-meddelanden i webbutiken

Med funktionen SMS-utskick kan man skicka SMS-meddelanden till kunderna eller webbutikens administratör. Textmeddelandena skickas med hjälp av Labyrintti Medias tjänst. SMS-meddelandena kan skickas för samma händelser som e-postmeddelandena. Meddelandena kan endast skickas till svenska och finska mobilnummer. Läs mer om hur funktionen används.

Returformulär

Enligt de nya konsumentdirektiven måste webbutiker fr.o.m. den 13 juni 2014 erbjuda ett standardformulär som kunderna kan använda vid utövandet av ångerrätten och retur av produkter. Här kan du läsa om hur du kan få ett returformulär direkt i butiken.

Share on social media