Framsida » Support » 5. Produkter

5. Produkter

Produktportaler för marknadsföring av webbutiken

Man kan lägga till flera olika produktportaler till webbutiken för att marknadsföra sina produkter. För de flesta portalerna skickas kunden vidare till själva webbutiken för att slutföra sin order, men för en del portaler görs ordern utanför webbutiken och man får då informationen om ordern till webbutiken. Läs i de här instruktionerna hur man börjar använda de olika portalerna.

Rabattkampanjer

Rabatter på butikens produkter kan ställas in på flera olika sätt. Alla sätt finns inte i alla butiksnivåer. I dessa instruktioner kan du läsa hur man sätter upp rabatter och vad som kan göras i vilken butiksnivå.

Funktionen Import/Export av produkter

Med funktionen Import/Export kan du skapa eller redigera webbutikens uppgifter, som t.ex. produktuppgifterna, innehållet på sidorna eller kunderna i en enda batch. T.ex. kan man ändra priserna för hela produktregistret, genom att man gör ändringarna i Excel (eller något annat kalkylarksverktyg) och sedan importerar de nya uppgifter i webbutiken via importfunktionen. Mer information om hur man gör finns på den här sidan.

Sidor

Share on social media