Framsida » Support » 2. Allmänt

2. Allmänt

SMS-meddelanden i webbutiken

Med funktionen SMS-utskick kan man skicka SMS-meddelanden till kunderna eller webbutikens administratör. Textmeddelandena skickas med hjälp av Labyrintti Medias tjänst. SMS-meddelandena kan skickas för samma händelser som e-postmeddelandena. Meddelandena kan endast skickas till svenska och finska mobilnummer. Läs mer om hur funktionen används.

Funktionen Import/Export av produkter

Med funktionen Import/Export kan du skapa eller redigera webbutikens uppgifter, som t.ex. produktuppgifterna, innehållet på sidorna eller kunderna i en enda batch. T.ex. kan man ändra priserna för hela produktregistret, genom att man gör ändringarna i Excel (eller något annat kalkylarksverktyg) och sedan importerar de nya uppgifter i webbutiken via importfunktionen. Mer information om hur man gör finns på den här sidan.

Sökmotoroptimera din webbutik

Ett av Vilkas Groups viktigaste mål i utvecklingen av sin e-handelslösning är att ge butikerna en så bra synlighet i sökmotorerna som möjligt och det har visat sig att våra kunders e-butiker snabbt kommer upp bland de första i sökresultaten, och det med en inte allt för stor arbetsinsats. Detta tack vare att de mest vanliga tekniska lösningarna för sökmotoroptimering (SEO) har automatiserats. Här redogörs de viktigaste verktygen för hur er butik kan få bättre synlighet i sökmotorer.

Sidor

Share on social media