2019 Q3: Den snabba tillväxten verkar vara över för den här gången

Framsida » Rapporter » 2019 Q3: Den snabba tillväxten verkar vara över för den här gången

2019 Q3: Den snabba tillväxten verkar vara över för den här gången

Vårt e-handelsindex har under det senaste året haft en häpnadsväckande tillväxt. Inte ens den vanligtvis lugna början på året bet på den här tillväxtperioden. Nu, när siffrorna för 2019 års tredje kvartal är räknade, visar det sig att den snabba tillväxten är slut för den här gången och den tvåsiffriga procenttillväxten har nu sjunkit till ensiffrigt. Årets topp var 56,6% medan det här kvartalet stannade på en 8,19-procentig tillväxt jämfört med samma period förra året.

Indexet sjönk till en normal nivå

Den största orsaken till avmattningen i tillväxten är en nedgång i ökningen av försäljningsvärdet. Försäljningsvärdet ökade med endast knappa tio procent, när ökningen för samma period förra året var över 60%. Försäljningsvärdet påverkas också starkt av nedgången i snittordervärdets tillväxt.

Även om e-handelsindexet med försäljningsvärdet, snittordervärdet och ordervolymerna som påverkar indexet fortsätter att ständigt stiga, så har tillväxtkurvan nu sjunkit kraftigt till en långsammare takt. Förändringen i antalet ordrar är dock inte lika stor som i de andra siffrorna.

Tillväxten i vårt e-handelsindex är ofta långsammare i början av året jämfört med föregående kvartal och accelererar när julen närmar sig. Den här gången är dock tredje kvartalets tillväxt lägre än den var för det andra kvartalet. Förra gången detta hände var 2012.

Det finns många möjliga orsaker till avmattningen. "Nedgången kan bero på lägre förtroende för ekonomin hos både konsumenter och företagare. Den livliga debatten om konsumtion och klimatförändringar kan också ha dämpat konsumenternas vilja att köpa nytt, såvida det inte är något absolut nödvändigt. Är det en tillfällig avmattning i tillväxten eller en längre varaktig långsammare tillväxt? De kommande kvartalen kommer att ge en tydligare bild av detta på kort sikt", tänker Vilkas VD Markku Korkiakoski.

Trots den här avmattningen som vi ser i tillväxten utvecklas e-handeln ständigt. Men jämfört med Amazon-länderna, är utvecklingen fortfarande i sin linda. Om och när Amazon kommer till Sverige så kan man förmoda att takten ökar markant. Istället för att tänka att alla pengar hamnar i Amazons håv, så kan man som inhemsk e-handlare istället sträva efter att utnyttja synligheten och marknadspotentialen som Amazon erbjuder och vara med och tävla med sina egna starka sidor.

Rapportarkiv

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex beräknas 4 gånger per år. Vårt index påverkas av antalet beställningar, den totala omsättningen (i euro) samt snittordervärdet.

Snittordervärde

Snittordervärdet i euro. Andra valutor har räknats om till euro.

Orderindex

Orderindex berättar hur antalet beställningar i butikerna har utvecklats sedan år 2006.

Omsättningssindex

Omsättningssindex berättar hur mycket omsättningen (i euro) i butikerna har ökat sedan år 2006. Andra valutor har räknats om till euro.

Webbutikernas produktkategorier

Vilkas e-handelsplattform är en branschoberoende plattform som används av 1700 företag i olika storlekar. Webbutikerna som vårt e-handelsindex baseras på kommer från ett brett spektrum av branscher och företag i alla olika storlekar. Ungefär 10% är B2B-webbutiker och resten, ca. 90% är B2C-webbutiker.

Vad är Vilkas e-handelsindex?

Vilkas Group publicerar sitt e-handelsindex fyra gånger om året vilket ger en bild av hur webbutikerna hos Vilkas Group utvecklas. Våra butiker finns till största delen i Norden. Vårt e-handelsindex baseras på statistik från våra kunders webbutiker som samlats in sedan början av 2006. Vårt e-handelsindex ger samtidigt en idé om köpbeteendet på nätet baserat på hundratusentals slutkunders transaktioner varje kvartal.

Varför e-handelsindex?

Vårt e-handelsindex baseras på faktisk statistik från våra e-handlare och ger en bra bild av utvecklingen. Vilkas Groups viktigaste riktlinje är att hjälpa våra e-handlare att lyckas och vad är då en bättre mätare för oss alla än vårt e-handelsindex. Med hjälp av Vilkas e-handelsindex kan man även utvärdera hela branschens utveckling i Norden.

Vilkas e-handelsindex omfattning och mål

Vårt e-handelsindex mäter webbutikernas framgång och aktivitet. Vårt index baseras på faktiska siffror från Vilkas Groups kundbas. Dessutom ger det en bild av slutkundernas köpbeteende på nätet, baserat på verkliga nummer. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt index för att även i fortsättningen kunna ge e-handlare en betydelsefull bild av e-handelns utveckling.

Hur vi räknar ut vårt e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex = [(0,8*Omsättningssindex) + (1,2*Orderindex) + (Snittordervärdeindex)] / 3

De saker som Vilkas e-handelsindex berör är förändring i omsättningen (i euro), förändringen i antal beställningar samt snittordervärdet. Av säkerhetsskäl samlar vi inte in data om enskilda butiker för vårt index.

För mer information om vårt e-handelsindex är du välkommen att kontakta oss!

Materialet om Vilkas e-handelsindex som visas på den här sidan får användas fritt så länge Vilkas Groups namn alltid nämns som källa.

Share on social media