2019 Q2: Vårt e-handelsindex fortsätter sin tillväxtspurt

Etusivu » Rapporter » 2019 Q2: Vårt e-handelsindex fortsätter sin tillväxtspurt

2019 Q2: Vårt e-handelsindex fortsätter sin tillväxtspurt

Vårt e-handelsindex har växt starkt redan från början av 2019. Det andra kvartalet hade en tillväxt på hela 40,2% jämfört med året innan. Det räckte inte upp i förra kvartalets extrema tillväxt på 56,5%, men det ökar ändå med riktigt stora procent, som vi inte direkt ser varje år.

Den största bidragaren till den snabba uppgången i e-handelsindexet är fortfarande den kraftiga försäljningsökningen. Försäljningen i Vilkas webbutiker ökade med 60,04% jämfört med samma period förra året. Liksom föregående kvartal är ökningen i det genomsnittliga värdet på varukorgen det största bidraget till försäljningsökningen. Det genomsnittliga värdet på en varukorgen är uppe i 254€, jämfört med 172€ samma tid förra året.

Både e-handelsindex, försäljningsvärde och genomsnittligt varukorgsvärde har stigit kraftigt under det senaste året.

Vilkas-butikernas försäljning ökade med 60,04 %

Liksom inom den traditionella detaljhandeln är e-handelns tillväxt cyklisk. Tillväxten inom e-handel är vanligtvis ännu snabbare än inom den fysiska handeln. Jämfört med föregående kvartal är tillväxten långsammare i början av året men ökar under hela året och kulminerar i det sista kvartalets julförsäljning.

”Förtroende för e-handelsbranschen är utan tvekan en stor faktor som ökar värdet på den genomsnittliga varukorgen så dramatiskt. B2B-försäljningen har vuxit, men konsumenterna litar också på e-handeln. Man handlar inte längre bara småsaker på nätet, utan större köp görs också online, ”kommenterar Markku Korkiakoski, VD för Vilkas Group.

Rapportarkiv

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex beräknas 4 gånger per år. Vårt index påverkas av antalet beställningar, den totala omsättningen (i euro) samt snittordervärdet.

Snittordervärde

Snittordervärdet i euro. Andra valutor har räknats om till euro.

Orderindex

Orderindex berättar hur antalet beställningar i butikerna har utvecklats sedan år 2006.

Omsättningssindex

Omsättningssindex berättar hur mycket omsättningen (i euro) i butikerna har ökat sedan år 2006. Andra valutor har räknats om till euro.

Webbutikernas produktkategorier

Vilkas e-handelsplattform är en branschoberoende plattform som används av 1700 företag i olika storlekar. Webbutikerna som vårt e-handelsindex baseras på kommer från ett brett spektrum av branscher och företag i alla olika storlekar. Ungefär 10% är B2B-webbutiker och resten, ca. 90% är B2C-webbutiker.

Vad är Vilkas e-handelsindex?

Vilkas Group publicerar sitt e-handelsindex fyra gånger om året vilket ger en bild av hur webbutikerna hos Vilkas Group utvecklas. Våra butiker finns till största delen i Norden. Vårt e-handelsindex baseras på statistik från våra kunders webbutiker som samlats in sedan början av 2006. Vårt e-handelsindex ger samtidigt en idé om köpbeteendet på nätet baserat på hundratusentals slutkunders transaktioner varje kvartal.

Varför e-handelsindex?

Vårt e-handelsindex baseras på faktisk statistik från våra e-handlare och ger en bra bild av utvecklingen. Vilkas Groups viktigaste riktlinje är att hjälpa våra e-handlare att lyckas och vad är då en bättre mätare för oss alla än vårt e-handelsindex. Med hjälp av Vilkas e-handelsindex kan man även utvärdera hela branschens utveckling i Norden.

Vilkas e-handelsindex omfattning och mål

Vårt e-handelsindex mäter webbutikernas framgång och aktivitet. Vårt index baseras på faktiska siffror från Vilkas Groups kundbas. Dessutom ger det en bild av slutkundernas köpbeteende på nätet, baserat på verkliga nummer. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt index för att även i fortsättningen kunna ge e-handlare en betydelsefull bild av e-handelns utveckling.

Hur vi räknar ut vårt e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex = [(0,8*Omsättningssindex) + (1,2*Orderindex) + (Snittordervärdeindex)] / 3

De saker som Vilkas e-handelsindex berör är förändring i omsättningen (i euro), förändringen i antal beställningar samt snittordervärdet. Av säkerhetsskäl samlar vi inte in data om enskilda butiker för vårt index.

För mer information om vårt e-handelsindex är du välkommen att kontakta oss!

Materialet om Vilkas e-handelsindex som visas på den här sidan får användas fritt så länge Vilkas Groups namn alltid nämns som källa.

Share on social media