2018 Q3: Tillväxten i webbutikerna ökade kraftigt under det tredje kvartalet

2018 Q3: Tillväxten i webbutikerna ökade kraftigt under det tredje kvartalet

Det tredje kvartalet 2018 gav en rekordhög tillväxt i webbutikerna. Vårt e-handelsindex ökade med enorma 41% jämfört med samma tidsram förra året. En liknande hög tillväxt hände senast under andra kvartalet 2016, så det ser nu ut som att tillväxten återigen är starkt på väg uppåt efter en lite mer måttlig tillväxtperiod. Den här gången var det ett ovanligt högt snittordervärde som bidrog till den starka tillväxten. Det höga snittordervärdet sågs redan i årets andra kvartal och ökade nu ännu mer.

Genomsnittsordern låg på 219€, efter att den en längre tid legat på 110€ och under det andra kvartalet på 172€. "Det här beror antagligen på att B2B-ehandeln växer och även på konsumenternas köpbeteende. Det handlar inte längre om att bara prova, utan nu handlar man mer regelbundet på nätet och då kanske även mer vid samma köptillfälle", tänkte Vilkas VD Markku Korkiakoski.

Försäljningen i webbutikerna ökade kraftigt med 63%.

Antalet betsällningar ökade med 10% jämfört med samma kvartal förra året. Denna tillväxt har legat på ungefär samma nivå under de senaste två åren. Försäljningen i webbutikerna ökade kraftigt med 63%. En liknande tillväxt såg vi senast för andra kvartalet 2016, så det är ingen helt avvikande företeelse.

Vårt e-handelsindex för fjärde kvartalet 2018 kommer att vara instressant, då vi kommer att kunna se resultatet av årets julhandel. Vanligtvis har julhandeln varit en riktig guldgruva för e-handeln, så nu i fortsättning på andra och tredje kvartalens tillväxt kommer vi nog att få se många nöjda e-handlare i januari.

Rapportarkiv

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex beräknas 4 gånger per år. Vårt index påverkas av antalet beställningar, den totala omsättningen (i euro) samt snittordervärdet.

Snittordervärde

Snittordervärdet i euro. Andra valutor har räknats om till euro.

Orderindex

Orderindex berättar hur antalet beställningar i butikerna har utvecklats sedan år 2006.

Omsättningssindex

Omsättningssindex berättar hur mycket omsättningen (i euro) i butikerna har ökat sedan år 2006. Andra valutor har räknats om till euro.

Webbutikernas produktkategorier

Vilkas e-handelsplattform är en branschoberoende plattform som används av 1700 företag i olika storlekar. Webbutikerna som vårt e-handelsindex baseras på kommer från ett brett spektrum av branscher och företag i alla olika storlekar. Ungefär 10% är B2B-webbutiker och resten, ca. 90% är B2C-webbutiker.

Vad är Vilkas e-handelsindex?

Vilkas Group publicerar sitt e-handelsindex fyra gånger om året vilket ger en bild av hur webbutikerna hos Vilkas Group utvecklas. Våra butiker finns till största delen i Norden. Vårt e-handelsindex baseras på statistik från våra kunders webbutiker som samlats in sedan början av 2006. Vårt e-handelsindex ger samtidigt en idé om köpbeteendet på nätet baserat på hundratusentals slutkunders transaktioner varje kvartal.

Varför e-handelsindex?

Vårt e-handelsindex baseras på faktisk statistik från våra e-handlare och ger en bra bild av utvecklingen. Vilkas Groups viktigaste riktlinje är att hjälpa våra e-handlare att lyckas och vad är då en bättre mätare för oss alla än vårt e-handelsindex. Med hjälp av Vilkas e-handelsindex kan man även utvärdera hela branschens utveckling i Norden.

Vilkas e-handelsindex omfattning och mål

Vårt e-handelsindex mäter webbutikernas framgång och aktivitet. Vårt index baseras på faktiska siffror från Vilkas Groups kundbas. Dessutom ger det en bild av slutkundernas köpbeteende på nätet, baserat på verkliga nummer. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt index för att även i fortsättningen kunna ge e-handlare en betydelsefull bild av e-handelns utveckling.

Hur vi räknar ut vårt e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex = [(0,8*Omsättningssindex) + (1,2*Orderindex) + (Snittordervärdeindex)] / 3

De saker som Vilkas e-handelsindex berör är förändring i omsättningen (i euro), förändringen i antal beställningar samt snittordervärdet. Av säkerhetsskäl samlar vi inte in data om enskilda butiker för vårt index.

För mer information om vårt e-handelsindex är du välkommen att kontakta oss!

Materialet om Vilkas e-handelsindex som visas på den här sidan får användas fritt så länge Vilkas Groups namn alltid nämns som källa.

Share on social media