2018 Q2: E-handelns andra kvartal 2018 ökade starkt

Etusivu » Rapporter » 2018 Q2: E-handelns andra kvartal 2018 ökade starkt

2018 Q2: E-handelns andra kvartal 2018 ökade starkt

Under det andra kvartalet 2018 har tillväxten för våra e-handlare återgått till en stark tillväxt. Vårt e-handelsindex ökade med 20% jämfört med samma period förra året. Senast vi såg en sådan stark tillväxt var det tredje kvartalet 2016, så tillväxten är tillbaks starkt efter två år av en lite mindre stark period. Den största anledningen till den starka tillväxten den här gången var snittordervärdet, som var ovanligt högt.

Snittordervärdet det här kvartalet var 172€ när det under en längre tid legat på 110€. "Det här beror antagligen på att B2B-ehandeln växer och även på konsumenternas köpbeteende. Det handlar inte längre om att bara prova, utan nu handlar man mer regelbundet på nätet och då kanske även mer vid samma köptillfälle", tror Vilkas Groups VD Markku Korkiakoski.

Snittordervärdet var 172€

Antalet beställningar ökade med 8,5% jämfört med samma kvartal förra året. Den tillväxten har legat på ungefär samma nivå de senaste två åren. Omsättningen i webbutikerna ökade med 28,8% och som tidigare nämnts, beror den stora tillväxten mest på ökningen av snittordervärdet.

Det blir intressant att se hur vårt e-handelsindex utvecklas i det tredje kvartalet, då bör vi kunna se om snittordervärdet ligger kvar på samma höga nivå eller var det någon oväntad faktor som orsakade den kraftiga ökningen det här kvartalet.

Rapportarkiv

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex beräknas 4 gånger per år. Vårt index påverkas av antalet beställningar, den totala omsättningen (i euro) samt snittordervärdet.

Snittordervärde

Snittordervärdet i euro. Andra valutor har räknats om till euro.

Orderindex

Orderindex berättar hur antalet beställningar i butikerna har utvecklats sedan år 2006.

Omsättningssindex

Omsättningssindex berättar hur mycket omsättningen (i euro) i butikerna har ökat sedan år 2006. Andra valutor har räknats om till euro.

Webbutikernas produktkategorier

Vilkas e-handelsplattform är en branschoberoende plattform som används av 1700 företag i olika storlekar. Webbutikerna som vårt e-handelsindex baseras på kommer från ett brett spektrum av branscher och företag i alla olika storlekar. Ungefär 10% är B2B-webbutiker och resten, ca. 90% är B2C-webbutiker.

Vad är Vilkas e-handelsindex?

Vilkas Group publicerar sitt e-handelsindex fyra gånger om året vilket ger en bild av hur webbutikerna hos Vilkas Group utvecklas. Våra butiker finns till största delen i Norden. Vårt e-handelsindex baseras på statistik från våra kunders webbutiker som samlats in sedan början av 2006. Vårt e-handelsindex ger samtidigt en idé om köpbeteendet på nätet baserat på hundratusentals slutkunders transaktioner varje kvartal.

Varför e-handelsindex?

Vårt e-handelsindex baseras på faktisk statistik från våra e-handlare och ger en bra bild av utvecklingen. Vilkas Groups viktigaste riktlinje är att hjälpa våra e-handlare att lyckas och vad är då en bättre mätare för oss alla än vårt e-handelsindex. Med hjälp av Vilkas e-handelsindex kan man även utvärdera hela branschens utveckling i Norden.

Vilkas e-handelsindex omfattning och mål

Vårt e-handelsindex mäter webbutikernas framgång och aktivitet. Vårt index baseras på faktiska siffror från Vilkas Groups kundbas. Dessutom ger det en bild av slutkundernas köpbeteende på nätet, baserat på verkliga nummer. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt index för att även i fortsättningen kunna ge e-handlare en betydelsefull bild av e-handelns utveckling.

Hur vi räknar ut vårt e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex = [(0,8*Omsättningssindex) + (1,2*Orderindex) + (Snittordervärdeindex)] / 3

De saker som Vilkas e-handelsindex berör är förändring i omsättningen (i euro), förändringen i antal beställningar samt snittordervärdet. Av säkerhetsskäl samlar vi inte in data om enskilda butiker för vårt index.

För mer information om vårt e-handelsindex är du välkommen att kontakta oss!

Materialet om Vilkas e-handelsindex som visas på den här sidan får användas fritt så länge Vilkas Groups namn alltid nämns som källa.

Share on social media