Etusivu » Momsregistrering

Momsregistrering

Om du bedriver verksamhet som ger dig skyldighet att betala eller rätt att få tillbaka moms, måste du alltid anmäla dig för att bli momsregistrerad. För att kunna öppna en webbutik hos oss behöver du ett momsregistreringsnummer. Vi behöver momsregistreringsnumret för att kunna använda rätt moms när vi fakturerar dig.

Alla som registreras för moms får ett momsregistreringsnummer av Skatteverket. I internationella sammanhang kallas det ibland VAT-nummer (Valued Added Tax = moms). I Sverige bygger momsregistreringsnumret på person- eller organisationsnummer och inleds med den svenska landskoden SE och avslutas med 01. Inga bindestreck eller mellanslag får ingå i numret, som alltså skrivs till exempel SE999999999901. Det är viktigt att ange numret korrekt, särskilt vid handel med andra EU-länder.

Du kan registrera dig för moms i Sverige här. Mer information om VAT i andra EU-länder finns här.

Share on social media