Integritetspolicy

Registrets namn

Användarregister av Vilkas Groups e-handelstjänster

Personuppgiftsansvarig

Vilkas Group, Finlaysoninkuja 19, 33210 Tammerfors, Finland
VAT-ID: FI10339964
Tel: +46 8 121 610 00
Email: sales@vilkasgroup.se

Kontaktperson angående registret

Markku Korkiakoski, Finlaysoninkuja 19, 33210 Tampere, Finland
Tel: +358 20 743 1916, Email markku@vilkas.fi

Ändamålen för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas med ändamålen att upprätthålla en kundrelation, som vid kommunikation med våra kunder, samt för direkt marknadsföring av våra produkter. Kunden har alltid rätt att förbjuda användandet av sina personuppgifter för marknadsföring.

Innehåll i registret

Följande uppgifter kan sparas i registret: användarens företag, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, språk, information angående medgivande eller förbud för marknadsföring samt information om beställningen av våra tjänster.

Regelbundna informationskällor

Från kunden själv genom beställning av våra tjänster, via formulär, telefon, e-post och andra liknande sätt.

Regelmässigt utlämnande av data

Personuppgifterna används endast för att upprätthålla kundrelationen och lämnas i regel inte vidare till tredje part.

Överföring av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi använder MailChimps system för e-postmeddelanden och där sparas personuppgifter på servrar utanför Europeiska Unionen. Personuppgifter är dock fortfarande skyddade enligt kraven i personuppgiftslagen.

Dataskyddsprinciper

Kundregistret behandlas konfidentiellt. Registret skyddas från utomstående med hjälp av brandväggar och andra tekniska skyddsåtgärder. Registret lagras endast i elektronisk form och eventuella tillfälliga pappersdokument förstörs omedelbart och korrekt.

Endast personal som har som arbetsuppgift att hantera personuppgifter har tillgång till kundregistret. All personal som använder kundregistret har tystnadsplikt och använder personliga användarnamn och lösenord för att komma in i registret.

Rätt till insyn

Enligt personuppgiftslagen har alla rätt att begära att få veta vilka uppgifter som finns sparade om en själv i kundregistret. Begäran måste skickas i ett personligen signerat dokument eller på liknande sätt verifierat dokument eller personligen på vårt kontor. Begäran skickas till ovan nämnda kontaktperson. Kontaktpersonen svarar på alla eventuella frågor angående begäran.

Uppdatering av personuppgifterna

Kunden kan själv uppdatera sina uppgifter i sin profil i webbutiken. Dessutom kan kunden kontakt ovan nämnda kontaktperson för att uppdatera sina personuppgifter.

Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Kunden har rätt att förbjuda användandet av sina personuppgifter för marknadsföring. Sådan begäran skickas via e-post till ovan nämnda kontaktperson.

Användning av cookies

Vi använder cookies på webbplatsen som lagras på användarens dator. Giltighetstiden på våra cookies är begränsad och de orsakar ingen skada på användarens dator. Vi använder cookies för att spåra besökartrafik (bl.a. från var besökaren kom till vår webbplats, hur lång tid besökaren spenderade på webbplatsen och vilka aktiviteter som gjordes) så att vi kan utveckla vår webbplats och få den att fungera bättre. Om du inte vill att cookies sparas på din dator kan du ändra det i inställningarna från din webbläsare.

Share on social media