Vilkas e-handelsindex

Vilkas Group publicerar sitt e-handelsindex fyra gånger om året vilket ger en bild av hur webbutikerna hos Vilkas Group utvecklas. Våra butiker finns till största delen i Norden. Vårt e-handelsindex baseras på statistik från våra kunders webbutiker som samlats in sedan början av 2006.

2018 Q3: Tillväxten i webbutikerna ökade kraftigt under det tredje kvartalet

41%

Det tredje kvartalet 2018 gav en rekordhög tillväxt i webbutikerna. Vårt e-handelsindex ökade med enorma 41% jämfört med samma tidsram förra året. En liknande hög tillväxt hände senast under andra kvartalet 2016, så det ser nu ut som att tillväxten återigen är starkt på väg uppåt efter en lite mer måttlig tillväxtperiod. Den här gången var det ett ovanligt högt snittordervärde som bidrog till den starka tillväxten.

Läs senaste rapporten

Rapportarkiv

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex beräknas 4 gånger per år. Vårt index påverkas av antalet beställningar, den totala omsättningen (i euro) samt snittordervärdet.

Snittordervärde

Snittordervärdet i euro. Andra valutor har räknats om till euro.

Orderindex

Orderindex berättar hur antalet beställningar i butikerna har utvecklats sedan år 2006.

Omsättningssindex

Omsättningssindex berättar hur mycket omsättningen (i euro) i butikerna har ökat sedan år 2006. Andra valutor har räknats om till euro.

Webbutikernas produktkategorier

Vilkas e-handelsplattform är en branschoberoende plattform som används av 1600 företag i olika storlekar. Webbutikerna som vårt e-handelsindex baseras på kommer från ett brett spektrum av branscher och företag i alla olika storlekar. Ungefär 10% är B2B-webbutiker och resten, ca. 90% är B2C-webbutiker.

Vad är Vilkas e-handelsindex?

Vilkas Group publicerar sitt e-handelsindex fyra gånger om året vilket ger en bild av hur webbutikerna hos Vilkas Group utvecklas. Våra butiker finns till största delen i Norden. Vårt e-handelsindex baseras på statistik från våra kunders webbutiker som samlats in sedan början av 2006. Vårt e-handelsindex ger samtidigt en idé om köpbeteendet på nätet baserat på hundratusentals slutkunders transaktioner varje kvartal.

Varför e-handelsindex?

Vårt e-handelsindex baseras på faktisk statistik från våra e-handlare och ger en bra bild av utvecklingen. Vilkas Groups viktigaste riktlinje är att hjälpa våra e-handlare att lyckas och vad är då en bättre mätare för oss alla än vårt e-handelsindex. Med hjälp av Vilkas e-handelsindex kan man även utvärdera hela branschens utveckling i Norden.

Vilkas e-handelsindex omfattning och mål

Vårt e-handelsindex mäter webbutikernas framgång och aktivitet. Vårt index baseras på faktiska siffror från Vilkas Groups kundbas. Dessutom ger det en bild av slutkundernas köpbeteende på nätet, baserat på verkliga nummer. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt index för att även i fortsättningen kunna ge e-handlare en betydelsefull bild av e-handelns utveckling.

Hur vi räknar ut vårt e-handelsindex

Vilkas e-handelsindex = [(0,8*Omsättningssindex) + (1,2*Orderindex) + (Snittordervärdeindex)] / 3

De saker som Vilkas e-handelsindex berör är förändring i omsättningen (i euro), förändringen i antal beställningar samt snittordervärdet. Av säkerhetsskäl samlar vi inte in data om enskilda butiker för vårt index.

För mer information om vårt e-handelsindex är du välkommen att kontakta oss!

Materialet om Vilkas e-handelsindex som visas på den här sidan får användas fritt så länge Vilkas Groups namn alltid nämns som källa.

Mot framgång på nätet

Du kan enkelt öppna din egen webbutik. När du väljer Vilkas e-handelsplattform får du tillgång till våra populära verktyg och partners. Vilkas e-handelslösning är en av Nordens mest använda e-handelslösningar.

>> Läs mer

Share on social media